TV2003 - Teksterens basisprogram til Windows 2000/XP/Vista/
Windows 7/Windows 8

TV2003 er et moderne videocache-system med automatisk klipfinder, skabt af professionelle brugere.


Finesser:

 • Import movie manuscript
 • Import/export subrip (srt) files

 • Videocache
 • Automatisk klipfinder
 • Behøver ikke tidskodekort
 • Avanceret kursivbearbejdning
 • Forberedt til fremmede tegnsæt
 • Brug din egen Word-stavekontrol direkte i programmet
 • Selvstændigt vindue med klikbar kontekst
 • Klikbare miniaturer af forrige seks og næste seks videobilleder
 • Læser og skriver pac, rac, 890 og Spruce STL-filer
 • Eksporterer Philips dvd, Adobe Encore text, EBU STL, Screen Poliscript, Sonic Solutions dvd, Final Cut Pro, Digital Cinema Package, Subrip (*.srt) og Swift XIF subtitle-filer
 • Importerer EBU STL, Screen Poliscript, Sonic Solutions DVD og Subrip(*.srt)-filer
 • Importerer en hvilken som helst tekst direkte fra udklipsholderen og opdeler den automatisk i undertekster
 • Kan sortere efter indtid
 • Selvstændigt vindue til noter til hver enkelt tekst
 • Sofistikerede split- og merge-funktioner
 • Søg og erstat
 • Klip og Sæt ind
 • Optagefunktion
 • Mulighed for kodning med mus
 • Autorecut (træk personlig forsinkelse fra tidskode)
 • Automatisk omnummerering
 • Øjeblikkelig sletning af overlappende tidskoder
 • Kursivering/justering/sletning af flere tekster på én gang
 • Mulighed for farvelægning af tekster
 • Mulighed for at ændre to sammenhængende tidskoder med kun ét anslag.
 • Genskabelse af slettede tekster
 • Intet behov for ekstra skærm
 • Intet behov for specielt tastatur

Omfattende manual kan studeres online her